Programa Hinario Bandeira - Peregrina Gomes
13:00 - 15:30